28 11, 2023

Güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik yatırımların tamamlama vizesi değişikliği

2023-11-28T17:03:45+03:00Kasım 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 848 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2023/1) uyarınca; -Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik [...]

10 06, 2022

Kur ve enflasyona yönelik yeni yatırım araçları ve alınan önlemler

2022-06-10T13:44:27+03:00Haziran 10th, 2022|Categories: İşbaşı Eğitim Programı, Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Haziran 2022 Sirküler No: 336 Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), BDDK, SPK ve TCMB tarafından 09 Haziran 2022 tarihi itibari ile aşağıda yer verilen tedbirler yürürlüğe konulmuştur. HMB 1- Tasarrufların Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacaktır. Talep toplama işlemleri, koşulları [...]

4 01, 2022

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; – 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı – 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı açıklandı

2022-10-31T10:38:08+03:00Ocak 4th, 2022|Categories: KOSGEB Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , , |

Yunus Ersoy Yatırım Teşvikleri Danışmanı 04 Ocak 2022 Sirküler No: 1 KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; - 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı - 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı açıklandı. Rehber için tıklayınız.

18 12, 2021

Kırsal kalkınmaya yönelik bireysel sulama sistemi desteklerinden faydalanamayacak yatırımcılar belirlendi

2021-12-18T13:57:11+03:00Aralık 18th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Aralık 2021 Sirküler No: 145 18 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değişikliği ile; -Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yatırım konularına göre üç veya beş yıl süreyle değiştiremez. -Başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. -Hibe desteklemelerinden, kamu [...]

18 12, 2021

Proje bazlı yatırımlarda işveren prim desteği ve kısmi tamamlama vizelerinde yeni kolaylıklar getirildi.

2021-12-18T13:54:38+03:00Aralık 18th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Aralık 2021 Sirküler No: 144 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine dair Kararda, 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan değişiklikle, -İşveren hissesi sigorta prim desteğine, yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilmesine imkân sağlanmaktadır. Buna ilişkin detaylar, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2021/1) de [...]

Go to Top