Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Aralık 2021

Sirküler No: 144


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine dair Kararda, 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan değişiklikle,

-İşveren hissesi sigorta prim desteğine, yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Buna ilişkin detaylar, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2021/1) de düzenlenmiştir.

-Kısmi tamamlama vize işleminin, asgari 10 yıl olarak belirlenen yatırımlar için 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleşmesi halinde yapılabileceği hükmü getirilmiştir.

18 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu değişiklikler ekte yer almaktadır.

EK – Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925) ve Uygulama Tebliği (2021/1)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-2.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-13.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.