Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Aralık 2021

Sirküler No: 145


18 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değişikliği ile;

-Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yatırım konularına göre üç veya beş yıl süreyle değiştiremez.

-Başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır.

-Hibe desteklemelerinden, kamu görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamaz.

-Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvurusunda bulunamazlar.

-Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya projenin tasfiye halinde olması, başvuru sahibinin kısıtlı veya malvarlığının mahkemece idare ediliyor olması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olması, malvarlığıyla alakalı tedbir kararı veya bu doğrultuda açılmış bir dava bulunması hallerinde hibe başvurusunda bulunulamaz.

-Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, rüşvet, irtikâp, sahtecilik, milli güvenliğe tehdit olarak tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması vs. tanımlanan diğer hallerde hibe başvurusunda bulunamaz.

-Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar hibe başvurusunda bulunamaz.

18 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu değişiklikler ekte yer almaktadır.

EK –  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değişikliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-11.htm

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.