Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Aralık 2021

Sirküler No: 146


Gelir İdaresince, 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Döviz Alım-Satım Belgesi (e-Döviz Alım-Satım Belgesi) Uygulaması kapsamında döviz alım-satım belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına ilişkin teknik hususlar bu kılavuzda açıklanmıştır.

Elektronik Döviz alım/satım belgeleri, elektronik belge olarak bu kılavuzda belirtilen şekilde düzenlenip, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilecektir.

Ayrıca belgenin içinde yer aldığı zarfa “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal Alıcı”sı yazılarak, Elektronik Döviz alım/satım belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Kılavuz, e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmış olup ekte yer almaktadır.

EK –  e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına ilişkin Kılavuz

e-Doviz_Alim_Satim_Belgesi_Teknik_KilavuzuV_1.0.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.