Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Aralık 2021

Sirküler No: 165


25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Döviz Kuru korumalı veya döviz hesaplarından TL hesaplara geçiş yapanlarca açılacak vadeli hesaplardan yapılacak gelir vergisi kesintisi % 0 olarak belirlenmiştir.

– Mevduat veya katılım hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak stopaj oranı vadelerine göre; 6 aya kadar %15, 1 yıla kadar %12 ve 1 yıldan uzun olanlara ise %10 olarak yeniden belirlenmiş ve oranlar kur korumalı olan hesaplara göre bariz bir şekilde yükseltilmiştir.

-Bununla beraber bir geçiş dönemi de belirlenerek,  31 Mart 2022 tarihine kadar açılan veya yenilenen mevduat veya katılım hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak stopaj oranı vadelerine göre, %5, %3 ve %0 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

 

EK- Kur korumalı ve normal mevduat hesaplarından kesilecek vergilere dair Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-3.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.