Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Aralık 2021

Sirküler No: 164


TBMM de yapılan görüşmeler neticesinde asgari ücrete vergi istisnası getiren hükümlerin de bulunduğu teklif, 22/12/2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak yasalaşmıştır.

Kanunla;

  • Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.
  • Gelir vergisi istisnası ile birlikte asgari ücrete isabet eden tutarın ayrıca damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle, ücretlerde aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için damga vergisi hesaplanmayacaktır.

Kanun metni ekte yer almaktadır.

EK-7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7349.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.