23 11, 2021

Dış ticarete sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 30 Kasım-1 Aralık 2021

2021-11-23T23:58:09+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 119 Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eğitim organizasyonu ile Isparta, Burdur, Bucak-Burdur,  Antalya, Manavgat-Antalya ve Kumluca-Antalya’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 30 Kasım-1 Aralık 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme [...]

23 11, 2021

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin Kontrolü ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

2021-11-23T23:55:23+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 118 Gelir İdaresi Başkanlığınca 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren, https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgileri online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilmeye başlanmıştır. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkanlık sistemlerinde yer alan Elektronik Beyanname [...]

23 11, 2021

İran menşeli düz cam ithalatına, 3 yıllık ek mali yükümlülük getirildi

2021-11-23T23:52:38+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 117 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4824) ile yapılan soruşturma sonucuna göre, 3 yıl boyunca ton başına 38 ila 42 ABD doları arasında değişen ek mali yükümlülük getirilmiştir. Karar, 12 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu Karar [...]

23 11, 2021

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan daha indirdi ve %15 e çekti

2021-11-23T23:50:39+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 116 18 Kasım 2021 tarihli Merkez Bankası Para Politikası Kurul Kararı ile,  politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesi kararlaştırılmıştır. Kurul kararında, fiyat artışlarının geçici etkilerinin 2022 yılının ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi öngörüsü çerçevesinde, aynı yönlü faiz yaklaşımını Aralık ayında [...]

23 11, 2021

Elektronik ortamda tebligat, tebliğin geçerliliği için yeterlidir

2021-11-23T23:46:34+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 115 Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik yapılan istemin görüşülmesi sonucunda; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca (E: 2021/2, K: 2021/4), -Vergi/ceza ihbarnamesi ile dava konusu harç ve cezaya ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin elektronik ortamda tebliği yanında ayrıca SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme yapılmamasının, tebligat süresi ve geçerliliğini [...]

23 11, 2021

100 ABD Doları altındaki döviz alım-satım işlemlerinde kimlik ibraz zorunluluğu kaldırıldı

2021-11-23T23:44:22+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 114 Hazine ve Maliye Bakanlığınca 18 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere,  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişikliklerle, Başta döviz alım satım büfeleri olmak üzere yetkili müesseselerin hisselerinin mevcut ortaklara da devrine yönelik izin başvurularında; devralınan hisse oranı nispetinde belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik [...]

15 11, 2021

SGK, Gerçek Kişi İşverenlerin Ölümü Halinde E-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınmasına Yönelik Sistemi İşletime Açtığını Duyurdu

2021-11-15T22:21:48+03:00Kasım 15th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Kasım 2021 Sirküler No: 547 Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 11 Kasım 2021 tarihli 34990746 sayılı Genel Yazısı ile; ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanarak işletime alınmış bulunduğunu duyurmuştur. Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-bildirge kullanıcısının FARKLI kişi olması halinde: [...]

15 11, 2021

Toplu konut yapımı için kamulaştırılan taşınmazların amacına uygun olarak kullanılmaması mülkiyet hakkı ihlalidir

2021-11-15T22:22:49+03:00Kasım 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Kasım 2021 Sirküler No: 113 Anayasa Mahkemesi, yapılan bir bireysel başvurusu sonucu, toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Karar sürecinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır: -İlk derece mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Dairesi; taşınmazların Belediye tarafından dava dışı başka taşınmazlarla birlikte toplu [...]

15 11, 2021

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme çeşit ve tutarları belirlendi

2021-11-15T22:24:03+03:00Kasım 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 16 Kasım 2021 Sirküler No: 112 Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin Tebliğ yayımlandı. Tebliğ uyarınca, -Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, [...]

15 11, 2021

Finansal tüketicinin FAST veya havale yolu ile hesaptan hesaba yaptığı ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz

2021-11-15T10:26:45+03:00Kasım 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Kasım 2021 Sirküler No: 111 Merkez Bankası, bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ücretlerde yeni düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda; -7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)değiştirilerek, finansal tüketicinin banka ile yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST işlemleri veya havale ile tahsil edildiği işlemleri [...]

Go to Top