Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Kasım 2021

Sirküler No: 111


Merkez Bankası, bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ücretlerde yeni düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda;

-7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)değiştirilerek, finansal tüketicinin banka ile yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST işlemleri veya havale ile tahsil edildiği işlemleri üzerinden gönderenden ücret alınamayacağı,

Hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeleri içeren Tebliğ, sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Bankalarca Finansal Tüketicilerden Alınabilecek Ücretlere Dair Merkez Bankası Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211113-17.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.