Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Kasım 2021

Sirküler No: 112


Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal ürünlerin 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilmesi halinde üretici/üretici örgütlerine yapılacak kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ uyarınca,

-Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacaktır.

-Yapılacak destekleme ödemeleri, ürünün cinsine göre farklılık arz etmekte olup ton başına 6 ila 100 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Söz konusu Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK-1 Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/30)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.