Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2021

Sirküler No: 114


Hazine ve Maliye Bakanlığınca 18 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere,  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişikliklerle,

  • Başta döviz alım satım büfeleri olmak üzere yetkili müesseselerin hisselerinin mevcut ortaklara da devrine yönelik izin başvurularında; devralınan hisse oranı nispetinde belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden belgenin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Yetkili müesseselerin tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını isteme zorunluluğu esnetilmiş, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için aranması yönünde karar alınmıştır.

Böylelikle 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde önceden olduğu gibi kimlik numarası ibraz edilmeden alım-satım yapılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK-1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ  (2021-32/64)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211118-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.