Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Kasım 2021

Sirküler No: 547


Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı 11 Kasım 2021 tarihli 34990746 sayılı Genel Yazısı ile; ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanarak işletime alınmış bulunduğunu duyurmuştur.

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-bildirge kullanıcısının FARKLI kişi olması halinde: Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100. gün itibarıyla işyerinin e-bildirge şifresi pasife alınacaktır.

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-bildirge kullanıcısının AYNI kişi olması halinde: 100 günlük süre beklenilmeksizin e-bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

Detaylı açıklama için Genel Yazıyı tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.