Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2021

Sirküler No: 117


İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4824) ile yapılan soruşturma sonucuna göre, 3 yıl boyunca ton başına 38 ila 42 ABD doları arasında değişen ek mali yükümlülük getirilmiştir.

Karar, 12 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

EK-1  İran Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-11.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.