Elektronik ortamda tebligat, tebliğin geçerliliği için yeterlidir

2021-11-23T23:46:34+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 115 Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik yapılan istemin görüşülmesi sonucunda; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca (E: 2021/2, K: 2021/4), -Vergi/ceza ihbarnamesi ile dava konusu harç ve cezaya ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin elektronik ortamda tebliği yanında ayrıca SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme yapılmamasının, tebligat süresi ve geçerliliğini [...]