About Bora Ekmekci

Managing Partner

İşverenin İşçisini Yıllık İzne Re’sen Çıkartma Yetkisi

By |2020-06-01T19:19:10+03:00Haziran 1st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 169 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Haziran 2020 İşveren, yıllık izne çıkmamakta ısrar eden işçisini, belirleyeceği bir tarihte zorunlu olarak yıllık izne gönderebilir. Yıllık ücretli izin, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçiye yılın herhangi bir zaman diliminde ya da daha sonraki bir dönemde kullandırılabilir. Yıllık izin zamanını belirlemek [...]

Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması

By |2020-06-01T19:12:08+03:00Haziran 1st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 168 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Haziran 2020 4857 sayılı İş Kanunu’nun “yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56’ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre; yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 4857 sayılı Kanunun “çalışma süresi” [...]

Kısa Çalışma Uygulamasından Vazgeçme İle İlgili Örnek Belgeler

By |2020-06-01T19:08:27+03:00Haziran 1st, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 167 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 01 Haziran 2020 Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle işletmeler gerek kısa çalışma uygulamasından çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmış gerekse de ücretsiz izin uygulamasından çalışanlarını nakdi ücret desteğinden yararlandırmıştır. Son gelişmeler dikkate alınarak normalleşme süreci 01.06.2020 tarihinde başlayacaktır. Kısa [...]

Geriye yönelik prim teşviklerinden yararlanma süresinin uzatılmasından vazgeçildi!

By |2020-05-24T13:42:50+03:00Mayıs 24th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 166 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Mayıs 2020 23.03.2020 tarihli 165 sayılı Sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazısı ile; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde [...]

Geçmişe dönük teşviklerde son tarih 31 Aralık 2020’ye uzatıldı!

By |2020-05-23T19:19:37+03:00Mayıs 23rd, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 165 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Mayıs 2020 12.05.2020 tarihli 160 sayılı Sirkülerimiz ile; 2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / [...]

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü 3 Sektörde COVİD-19 Kapsamında Klavuz Yayımladı

By |2020-05-14T07:25:31+03:00Mayıs 14th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 163 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Mayıs 2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 2020 tarihinde COVİD-19 kapsamında ilk etapta 3 sektörde (kuaför-berber-güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda) alınmasi gereken tedbirlere ilişkin klavuz ve kontrol [...]

Kısa Çalışma Döneminde İşyerinin Kapanması veya İşin Sona Ermesinde İşçi Çıkarma Halinin Değerlendirilmesi

By |2020-05-14T07:26:17+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 162 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; istihdamı korumaya yönelik olarak; ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca [...]

65 Yaş Üstü SMMM’lerin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan İşyerlerinin Prim Erteleme Kapsamında Olup Olmadığı

By |2020-05-12T17:14:04+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 161 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli E.5157380 sayılı Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi konulu Genel Yazısında, prim ödeme sürelerinin ertelenmesi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmış idi. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma [...]

Geriye yönelik SGK teşvikleri için son tarih 31 Mayıs 2020!

By |2020-05-12T06:45:14+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 160 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / asıl / ek nitelikteki aylık prim [...]

Bazı Meslekler Veri Sorumluları Siciline Kayıttan İstisna Edildi

By |2020-05-12T05:56:54+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

Sirküler No: 159 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.04.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kararda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce zorunlu olarak Veri Sorumluları Siciline [...]

Go to Top