Sirküler

No: 209

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Ağustos 2020


01.07.2020 tarihinde tüm ülkede yürürlüğe girecek olan ve 26.08.2020 tarihinde e-beyanname üzerinden gönderilecek olan “Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleşmesiyle oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)”, 50 soru ve cevapla “6728 sayılı Kanun, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ve değişiklikleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sirkülerle, iç genelgeler, duyurular, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurular dikkate alınarak” MUHSGK açıklanmaya çalışılmıştır.

Dosyaya ulaşmak için tıklayınız