Sirküler

No: 210

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Ağustos 2020


GİB, 07.08.2020 tarihli Duyuru’sunda https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html aşağıdaki hususlar belirtilmiş ve aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiği önemle vurgulanmıştır.

1- MUHSGK’nın 01.08.2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

Duyuru Metni İçin Tıklayınız . . .

2- Kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği göz önüne alındığında, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerini son günlere bırakmamalarının önem arz etmektedir.

3- Mükelleflerin beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümünü doldururken; veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html adresinde yer alan MUHSGK Düzenleme Kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat etmeleri, işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi, söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanmasının mümkün bulunmadığı, bu gibi durumlarda mükelleflere/işverenlere hatalı girişlere ilişkin mesajla dönüleceği (sigortalının tesciline ilişkin hatalar için https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap adresinden düzenleme yapılabileceği, sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan hataların da düzeltilmesi için mükelleflerin/işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgileri yine https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkinden ulaşacakları e-Bildirge ekranından güncellemeleri, sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükellefler/işverenlerin hata mesajı alacakları, beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuatsal destek verileceği, beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetlerin verileceği hususlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Duyuru Metni İçin Tıklayınız . . .

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.