Sirküler

No: 171

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Haziran 2020


İlgi:

  1. 12.05.2020 tarihli 160 sayılı Sirkülerimiz
  2. 23.05.2020 tarihli 165 sayılı Sirkülerimiz
  3. 24.05.2020 tarihli 166 sayılı Sirkülerimiz

 

İlgi 1’deki sirkülerimizde; işverenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar geriye yönelik teşviklerden faydalanmak için, SGK’ ya başvurmuş olsalar dahi, 2018 yılı Mart ayından öncesi için yararlanmadıkları veya eksik yararlandıkları tüm SGK teşviklerini ancak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar talep edebilecekleri açıklanmış; İlgi 2’deki sirkülerimizde; 11.03.2020 tarihinden itibaren görülen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini verme süresinin 31 Mayıs 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmış; İlgi 3’deki sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün süre uzatımını yeniden ele alacağı yönünde değerlendirme yapacağının öğrenilmesi nedeniyle, süre uzatımını düzenleyen 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazı’nın geri çekildiği, bu nedenle, mevcut uygulamaya şimdilik devam edileceği, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde geriye yönelik prim teşviği için belge/beyanname verme süresinin (sisteme yükleme süresinin) 31 Mayıs 2020 tarihinde son bulacağı açıklanmış idi.

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2020 tarihli E.6383458 sayılı “geriye yönelik teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenlenecek APHB’lerin Kuruma gönderilme süresinin uzatılmasına ilişkin yeni düzenleme” konulu Genel Yazısı ile yeniden bir düzenleme yapmış ve söz konusu sürenin son tarihini 30 Haziran 2020 olarak tespit etmiştir. Bu tarihten sonra bu kapsamda iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri SGK tarafından işleme alınmayacaktır. Bu durumda olan işverenlerimizin bu haktan yararlanabilmeleri için 30 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme yükleme işlemlerini tamamlamaları ve göndermeleri lehlerine olacaktır.

Genel Yazı için aşağıya tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.