Sirküler

No: 275

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Kasım 2020


Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 06.11.2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemelerden öne çıkan hususlara aşağıda yer verilmiştir:

Kesin dönüş kavramından “kısa süreli çalışmaya tabi işler” hariç tutulmuştur. Kısa süreli çalışmaya tabi işler tanımlanmıştır. Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreler olarak tanımını bulmuştur.

Borçlanma hakkından yararlanabilmek için usul ve esasları SGK tarafından belirlenecek elektronik ortam üzerinden de başvuru yapılabilecektir.

Yurt içinden PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan yurt dışı borçlanma taleplerinde dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK’ ya intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanlar hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi hükümler uygulanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.