Sirküler

No: 276

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Kasım 2020


SGK yayımladığı 04.11.2020 tarih ve 13263845 sayılı Genel Yazısında; pandemi nedeniyle Mart – Nisan – Mayıs aylarına ait ertelenen primlerin KDV İade Alacağı Yoluyla Mahsubunu isteyen mükelleflerin sırasıyla 23 Kasım 2020, 21 Aralık 2020, 20 Ocak 2021 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına geçmiş olması halinde ödemelerin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

Genel Yazı İçin Tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.