Sirküler

No: 277

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Kasım 2020


İstanbul Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04.11.2020 tarihli toplantısında İstanbul İli için alınan kararın özel sektör işverenleri için öne çıkan bölümü aşağıda belirtilmiştir.

1) Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasına 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren başlanması.

2) Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin; Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına 09.11.2020 Pazartesi günü geçilmesi.

Ayrıca, İstanbul Valiliği’nin 06.11.2020 tarihli 2020-95 sayılı Basın Açıklamasında; mesai başlangıç saatinin 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalar mesai saati bitiş saatlerini kendilerinin belirlemelerine yetki tanındığı belirtilmiştir.

Bu alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

04.11.2020 tarihli 100 sayılı Karar İçin Tıklayınız
06.11.2020 tarihli 95 sayılı Basın Açıklaması İçin Tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.