Sirküler

No: 278

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Kasım 2020


11.11.2020 tarihinde kabul edilen 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiş, henüz an itibariyle Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu hali ile yapılan düzenlemelerin çalışma hayatına yansımaları aşağıda belirtilmiştir.

Yapılandırma İle İlgili Düzenlemeler

2020/Ağustos ayı ve öncesi aylara ait olması ve 31/12/2020 tarihine kadar başvurulması şartıyla; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri; peşin ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’nı da silinecek; ilk 2 taksit süresinde ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50’si yüzde 50’si silinecek; 6-9-12-18 taksitle ödenirse gecikme cezası ve zammı silinir, hesaplanan Yİ-ÜFE ve katsayılar ile yapılandırılacaktır. 2020/Ağustos ayı ve öncesi tespitlere ait ve 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları da bu kapsamda hesaplanıp ödenecektir. 31/08/2020 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi de bu kapsamda hesaplanıp ödenecektir.

4/1-b kapsamında dondurulan günler Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde başvurup  ilk taksit süresi içinde Yİ-ÜFE ile hesaplanıp ödenirse prim günleri 4/1-b kapsamında hizmetten saydırılacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işverenlerin ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü borç kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile peşin veya taksitli ödenebilecektir.

Yeni Getirilen Teşviklerle İlgili Düzenlemeler

1) 01/01/2019 – 17/04/2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları işverenlerine başvurmaları ve işverenlerce:

– Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL,

-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 TL,

– Başvurularının kabul edilmediği tespit edilenlere günlük 34,34 TL,

tutarlarındaki desteklerden yararlanılacaktır.

2) 01/01/2019 – 17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların:

-Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL

-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 TL,

tutarlarındaki desteklerden yararlanılacaktır.

3) İşsizlik ödeneğinden yararlanırken; 90 gün içerisinde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışan kişiler için işsizlik ödeneğinden yararlanılan sürenin uzun vadeli sigorta kapsamında değerlendirilecektir.

Teşvik Sürelerinin ve Diğer Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Düzenlemeler

 

  • 6111 sayılı Kanun  teşviki 31/12/2023 tarihine kadar,
  • 7103 sayılı Kanun teşviki 31/12/2023 tarihine kadar,
  • Kısa çalışma veya nakdi ücret desteği alan sigortalılar yönünden normal çalışmaya dönülmesi halinde sigorta prim desteği süresi 30/06/2021 tarihine kadar,
  • Esnaf Ahilik Sandığı 31/12/2023 tarihine kadar,
  • Kısa Çalışma Ödeneği 30/06/2021 tarihine kadar,

Uzatılabilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.