Sirküler

No: 274

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Kasım 2020


Organını kendi isteği ile bir başkasına veren sigortalıların, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından organ nakliyle ilgili istirahat raporu almış olmaları kaydıyla, istirahatli bırakıldıkları 3. günden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödenekleri hastalık sigortası kolundan SGK tarafından ödenmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.