10 06, 2022

Yargı Kararıyla İşe İade Olunan İşçiye Önceden Ödenen İzin Ücretinin İşverence Yeniden Talebi

2022-06-10T13:25:17+03:00Haziran 10th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 10 Haziran 2022 Sirküler No: 580 İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, önceki fesih ortadan kalkmış olmakla ve iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemez. İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise işe başlatmama anı fesih [...]

25 05, 2022

İşe İade Davasının Esası İncelenmeden Reddedilmesi Mahkeme Hakkının İhlali Kabul Edildi

2022-05-25T23:19:04+03:00Mayıs 25th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 569 17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 02.03.2022 tarihli ve 2018/20321 başvuru numaralı Kararında; derece mahkemelerinin başvurucunun geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmadığı başka bir ifadeyle yargısal fonksiyonun esasını oluşturan uyuşmazlığın içinde yer alan maddi ve hukuki sorunların bütünüyle ele [...]

9 05, 2022

İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılan Sigortalıların Bildirimi Nasıl Yapılmalı?

2022-05-09T00:29:41+03:00Mayıs 9th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Mayıs 2022 Sirküler No: 560 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sonlandırılan ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesi kapsamında işveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilen ve işveren tarafından [...]

6 12, 2021

İşe İade Başvurusunda İşveren Tarafından Yapılan Davetin Ciddi Olup Olmaması

2021-12-06T09:55:11+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 554 Sirkülerimizi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02 Ekim 2019 tarihli bir kararı (E:2019/6190-K:2019/17193) ile açıklayalım. 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre; Mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olup, işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz [...]

Go to Top