Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mayıs 2022

Sirküler No: 560


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sonlandırılan ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesi kapsamında işveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilen ve işveren tarafından tekrar işe başlatılacak olan sigortalı için öncelikli olarak işe iade davasına konu olan işten ayrılış ve işe giriş bildirgeleri aşağıdaki şekilde yerine getirilmelidir.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi; işverenlerin sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar işten ayrılış bildirgelerini vermeleri halinde bildirge yasal süresi içinde verilmiş sayılır ve işverenlere işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmaz, bu şekilde verilen işten ayrılış bildirgeleri işverence, belirtilen sürede kâğıt ortamında düzenlenerek verilebilecektir.

İş başlatılacak olan sigortalı açısından sigortalı işe giriş bildirgesi ise işten ayrılış bildirgesi gibi özel bir süreye tabi olmayıp mevcut uygulama çerçevesinde yani cari usullerde yerine getirilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.