Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Mayıs 2022

Sirküler No: 569


17 Mayıs 2022 tarihli 31838 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 02.03.2022 tarihli ve 2018/20321 başvuru numaralı Kararında; derece mahkemelerinin başvurucunun geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını tartışmadığı başka bir ifadeyle yargısal fonksiyonun esasını oluşturan uyuşmazlığın içinde yer alan maddi ve hukuki sorunların bütünüyle ele alınması ve karar bağlanması işlevini yerine getirmediği ve dolayısıyla mahkeme hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığı, bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 2. İş Mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar İçin Tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.