Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Mayıs 2022

Sirküler No: 570


Resmi Gazete’nin 21 Mayıs 2022 tarihli 31842 sayılı nüshasında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.03.2022 tarihli (2022/2226 Esas, 2022/2943 Karar) Yargıtay İlamında; taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu, sözleşmenin Toplum Yararına Programdan yararlanma süresinin sona ermesi ile sona erdiği anlaşılmakta olup, davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Karar İçin Tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.