Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Mayıs 2022

Sirküler No: 571


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.04.2022 tarihli 44908788 sayılı Genel Yazısı ile; Ülkemizin akdettiği sosyal güvenlik sözleşmelerine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı talebinde bulunan sigortalılar hakkında tahsis işlemleri yapılırken, aylığa iştirak edilebilmesi için gerekli olan asgari sigortalılık süresinin mevcut olması gerektiği halde; söz konusu süreye haiz olmayan sigortalıların tahsis taleplerine ilişkin sözleşme kapsamında işlem yapıldığı ve gerek hizmet bildirimleri, gerekse aylık taleplerinde akit ülke sigorta kurumuna işlem sonucu hakkında bilgi verilmesi gerekirken, sonucun bildirilmediği tespit edildiğinden bahsedilerek sözleşme hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Genel Yazı ve Ekleri İçin Tıklayınız.

Genel Yazı

Ek1

Ek2

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.