4 08, 2022

İşyerleri ve benzeri binalara ait çevre temizlik vergisi grupları yeniden belirlendi

2022-08-04T16:48:33+03:00Ağustos 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ağustos 2022 Sirküler No: 380 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) ile belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınarak nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır: a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup, b) Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler [...]

21 12, 2021

Konut ve işyerleri için çevre temizlik vergisi tutarları artırıldı

2021-12-21T15:13:00+03:00Aralık 21st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2021 Sirküler No: 153 1/1/2022 tarihinden itibaren; -Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır. - İndirimli uygulananlar hariç, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tarifesi, yıllık en düşük 50, en yüksek 7.500 TL olarak [...]

Go to Top