Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2022

Sirküler No: 495


2023 yılında, konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  1. a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 13000 10900 8400 7500 6000
2. Grup 8400 6000 5000 4200 3700
3. Grup 6000 4200 3700 2600 2100
4. Grup 2600 2100 1500 1300 1090
5. Grup 1500 1300 900 890 750
6. Grup 890 750 460 420 320
7. Grup 320 260 170 150 110
  1. b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır

Tarife için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.