Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 153


1/1/2022 tarihinden itibaren;

-Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

– İndirimli uygulananlar hariç, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tarifesi, yıllık en düşük 50, en yüksek 7.500 TL olarak hesaplanacaktır.

Konut ve işyerleri için çevre temizlik vergisi tutar ve tarifelerine ilişkin tebliğ düzenlemesi ekte yer almaktadır.

EK- Çevre Temizlik Vergisi 2022 yılı tutarları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-10.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.