Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 154


1/1/2022 tarihinden itibaren;

-Maktu damga vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

-Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

Artırılan damga vergisine dair tablo ve diğer hususlar ekte yer almaktadır.

EK- 2022 yılı Yeni Damga Vergisi Tutarları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-12.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.