Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 155


2022 yılında uygulanacak olan değerli konut vergisi için dikkate alınacak vergileme sınırı, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2022 yılında değerli konut değerinin alt ve üst sınırları itibari ile vergi tarifesi;

-6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dâhil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

-12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için (Binde 6)

-12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için (Binde 10)

Olarak tespit edilmiştir.

EK- Değerli konutlarda 2022 yılı yeni vergi tarifesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-13.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.