Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 156


492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1.1.2022 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan tutarlara ait tarife ve diğer hususlar ekte yer almaktadır.

EK- 2022 yılı yeni harç tutarları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-14.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.