Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2021

Sirküler No: 152


1/1/2022 tarihinden itibaren;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL,

Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarları olarak dikkate alınacaktır.

Diğer yandan vergi tarifesi dilimleri de yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir.

 

EK- Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-9.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.