Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Ağustos 2022

Sirküler No: 380


Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) ile belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınarak nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

Ayrıca Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiştir.

1-Bina grupları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220803-3.htm

2-1/1/2022 tarihinden itibaren bina grupları ve işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-10.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.