Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Ağustos 2022

Sirküler No: 381


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uzlaşma yönetmeliği değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, uzlaşma komisyonları ve uzlaşma kapsamına giren vergi ve cezalarla ilgili kanuni düzenlemelere paralel değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden biri de Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak Cezalara dairdir.

  • 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkûr maddeye göre kesilen cezalar uzlaşma konusu yapılamaz.
  • Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir.
  • Ayrıca 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.

Tüm değişiklikler için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220804-12.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.