21 12, 2021

Vergi ceza tutarları yeniden değerleme oranında (%36,20) artırıldı

2021-12-21T15:20:40+03:00Aralık 21st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2021 Sirküler No: 157 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen ve para ile ödenecek ceza miktarları 2021 yılı için % 36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir. EK- 2022 yılı Vergi ceza tutarları https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-17-1.pdf [...]

21 12, 2021

Harçlar, yeniden değerleme oranında (% 36,20) artırıldı

2021-12-21T15:19:25+03:00Aralık 21st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2021 Sirküler No: 156 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1.1.2022 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan tutarlara ait tarife ve diğer hususlar ekte yer almaktadır. EK- 2022 yılı yeni harç tutarları [...]

27 11, 2021

Çalışma Mevzuatında 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları %36,20 Oranında Artırılacak

2021-11-27T14:37:52+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 551 Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2021 tarihli nüshasında yayımlanan 533 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda çalışma mevzuatında yer alan ve yeniden değerleme oranına bağlı 6331 sayılı İş Sağlığı [...]

27 11, 2021

2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı, %36,20 olarak tespit edildi

2021-11-27T14:34:34+03:00Kasım 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Kasım 2021 Sirküler No: 124 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine [...]

Go to Top