Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 307


14 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğde, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması konularında açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğ ektedir.

EK- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-5.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.