Sabit Ücretle Çalışan İşyeri Avukatının Vekâlet Ücretine Hak Kazanma Şartı

2021-11-24T00:03:37+03:00Kasım 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 550 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 11 Şubat 2019 tarihli kararında (E.2015/35759-K.2029/3238) özetle; somut uyuşmazlıkta, davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekâlet ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmamakta, davacı da, davalı ile aralarında bu hususta yazılı değil sözlü anlaşma yapıldığını ve aralarındaki sözlü [...]