8 04, 2022

Vekâlet ücreti ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılması

2022-04-08T08:46:30+03:00Nisan 8th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Nisan 2022 Sirküler No: 268 Gelir İdaresi Başkanlığının 21/03/2022 tarih ve 62030549-120[94-2019/1718]-313032 sayılı Özelgesi (görüş yazısı) ile; 1-Kurum tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan vekâlet ücretinin, karşı taraf avukatına ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırılması esnasında, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, karşı taraf avukatı tarafından da vekalet ücreti ödemesi için [...]

24 11, 2021

Sabit Ücretle Çalışan İşyeri Avukatının Vekâlet Ücretine Hak Kazanma Şartı

2021-11-24T00:03:37+03:00Kasım 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 550 Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 11 Şubat 2019 tarihli kararında (E.2015/35759-K.2029/3238) özetle; somut uyuşmazlıkta, davacının girdiği davalarda işveren lehine tahakkuk edecek vekâlet ücretinden pay alacağına dair açık bir sözleşme hükmü bulunmamakta, davacı da, davalı ile aralarında bu hususta yazılı değil sözlü anlaşma yapıldığını ve aralarındaki sözlü [...]

Go to Top