Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Nisan 2022

Sirküler No: 268


Gelir İdaresi Başkanlığının 21/03/2022 tarih ve 62030549-120[94-2019/1718]-313032 sayılı Özelgesi (görüş yazısı) ile;

1-Kurum tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak mahkemelerce hükmolunan vekâlet ücretinin, karşı taraf avukatına ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırılması esnasında, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, karşı taraf avukatı tarafından da vekalet ücreti ödemesi için Kurum adına serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

2- Avukatın yapılan vekalet ücreti ödemesine ilişkin Kuruma serbest meslek makbuzu düzenlemekten imtina etmesi, söz konusu ödeme üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemeyecektir. Buna göre icra dairelerine yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzunun düzenlenmemesi halinde serbest meslek makbuzu düzenlemeyen avukatın Kurum tarafından vergi dairenize bildirilmesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

3- Kurumca vekalet ücretinin doğrudan alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlarda, Kurumca tevkifat yapılmaması, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında tevkifat yapılması gerekmektedir.

4-  Vekalet ücretinin icra aracılığıyla alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödenmesi durumunda ise avukatın alacaklı (davayı kazanan) tarafın (kurum veya şirket) ücretli avukatı olduğu yönünde bilgilendirilme halinde tevkifat yapılmaması mümkün bulunmaktadır.

5- Kurum lehine yükletilen vekalet ücretlerinin doğrudan Kuruma ödenmesi durumunda tevkifat yapılmayacağı açıktır.

6-Serbest çalışan avukatlar tarafından temsil edilen davalarda lehe hükmedilen vekalet ücretinin icra müdürlüklerine yatırılarak ödenmesi halinde, söz konusu tutarların icra müdürlüğünden avukat veya Kurumca tahsil edilmiş olması, bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması uygulamasını etkilemeyecektir. İcra müdürlüklerine yatırılan vekâlet ücretlerinin Kurumca tahsil edildiği durumlarda, vekalet ücretinin serbest çalışan avukata aktarılan kısmından ayrıca tevkifat yapılmayacağı tabiidir.

7- Ücretli çalışan avukatlar tarafından temsil edilen davalarda lehe hükmedilen vekalet ücretinin, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla Kuruma ödenmesi durumunda ise borçlunun (davayı kaybedenin), avukatların Kurum ücretli avukatı olduğu yönünde bilgilendirilmesi halinde tevkifat yapılmaması mümkün bulunmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.