Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Belirtilen Tarihte İşçinin Çalıştığının Kabul Edilmesi

2021-12-06T09:57:34+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 555 Sirkülerimizi Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 16 Aralık 2019 tarihli bir kararı (E:2019/1657-K:2019/7823) ile açıklayalım. Dava, sigorta başlangıcının 04.01.1993 tarihi olarak tespiti istemine ilişkindir. Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; yetkili mahkemenin Ayvacık İş Mahkemeleri olduğunu, fer'i müdahil konumunda olması gerektiğini, hak düşürücü sürenin gözetilmesini, çalışma [...]