7 12, 2021

Kalkınma ajansları proje mali destek miktarını, ajans yönetim kurulu kararı ile %15 oranında artırabilecek

2021-12-07T23:51:20+03:00Aralık 7th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Aralık 2021 Sirküler No: 135 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde yapılan ve 7 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle; -Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında [...]

6 12, 2021

Tarımsal destek ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade süreci başladı

2021-12-06T09:49:42+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 133 Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamalar çerçevesinde; 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/C ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne [...]

Go to Top