Tarımsal destek ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade süreci başladı

2021-12-06T09:49:42+03:00Aralık 6th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Aralık 2021 Sirküler No: 133 Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamalar çerçevesinde; 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/C ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne [...]