Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Aralık 2021

Sirküler No: 135


Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde yapılan ve 7 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle;

-Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında artırılabilir.

– Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber mücbir sebep veya projenin uygulanmasını zorlaştıran ya da geçici olarak imkânsız hale getiren beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla en fazla yüzde elli oranında artırılabilir.

-Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje bütçesinin değişip değişmemesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karar verilir.

Söz konusu değişiklik ekte yer almaktadır.

EK- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.