Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Aralık 2021

Sirküler No: 134


10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin uygulama usul ve esasları, 7 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ ve destek birim fiyatları ekte yer almaktadır.

EK 1– Hayvancılık Desteklemelerine dair usul ve esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211207-4.htm

EK-2 Hayvancılık Destek Birim Fiyatları

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.