2022-01-12T11:11:33+03:00Ocak 12th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 12 Ocak 2022 Sirküler No: 191 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, E:2020/485, K:2020/601, 22/5/2020 tarihli kararı ile; İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kaydın tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açma hakkı vereceği, Açılan davada davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu [...]