15 08, 2022

Yeni Varlık Barışı Hakkında beyanname düzenleme programının (BDP) güncellenmesi

2022-08-15T09:24:41+03:00Ağustos 15th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ağustos 2022 Sirküler No: 386 Gelir idaresince yayımlanan Varlık Barışı Hakkında Duyuru uyarınca; -5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15. madde ile yurt [...]

7 07, 2022

31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli yeni bir varlık barışı getirildi

2022-07-07T23:32:07+03:00Temmuz 7th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 359 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Kanunun 50 nci maddesi ile 2023 yılı Mart sonuna kadar geçerli olacak şekilde yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiştir. Düzenleme, 5 Temmuz 2022 [...]

10 06, 2022

Varlık barışından yararlanmak için son başvuru süresi 30 Haziran 2022

2022-06-10T13:36:48+03:00Haziran 10th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Haziran 2022 Sirküler No: 333 7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; -Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul [...]

1 01, 2022

Varlık barışı süresi 6 ay daha uzatıldı

2022-01-01T21:04:10+03:00Ocak 1st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Ocak 2022 Sirküler No: 175 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesi ile getirilen ve 31/12/2021 tarihi itibari ile bitecek varlık barışı uygulama süresi, Cumhurbaşkanı kararı ile 6 ay daha uzatılmıştır. Böylelikle; a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2022 [...]

Go to Top