Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Eylül 2022

Sirküler No: 406


7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle;

-Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması,

-Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması,

-Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesi imkânı getirilmiştir.

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle Varlık Barışı uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı ve Gelir idaresince hazırlanan “Rehber” ile en çok sorulan hususlar ile ilgili olarak “Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü”  kullanıma sunulmuştur.

Rehber için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/varlik_barisi_rehberi_2022.pdf

Broşür için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/yeni_varlik_barisina_iliskin_soru_ve_cevaplar.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.