Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Eylül 2022

Sirküler No: 407


Sermaye Piyasası Kurulunun 25/08/2022 tarih ve 2022/43 sayılı bülteninde yer alan onaylı karara göre, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 bin kg (0,995 saflıkta altın) nominal ihraç tavanlı Darphane Sertifikasının halka arzının gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Halka arz edilecek darphane sertifikalarından elde edilecek kazançların stopaj oranı da, 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikle belirlenmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-11.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.