1 05, 2022

Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında ödenen primlerin %50’si ücret matrahından indirilebilir

2022-05-01T23:54:06+03:00Mayıs 1st, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Mayıs 2022 Sirküler No: 291 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde ücretin gerçek safi değerinin aynı maddede 1 ila 5 inci bentlerde sayılan indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu fıkranın 3 üncü bendinde ise "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde [...]

1 09, 2018

Prim ve yapılandırma ödeme tarihi 7 Eylül’e uzatıldı!

2018-09-18T12:35:49+03:00Eylül 1st, 2018|Categories: SGK|Tags: , , |

Son ödeme tarihi 31 Ağustos2018 olan Temmuz 2018 dönemine ait primler ile, yine son ödeme tarihi 31 Ağustos olan 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma taksit ve peşin ödemeleri ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan diğer SGK ödemelerinin son ödeme tarihi 7 Eylül 2018, gece 24:00'a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler, yasal [...]

Go to Top